base_logo_transparent_background

NÄR DU VÄL FÅNGAT SOLEN...
HUR SKA DU FÖRVARA DEN?

 

Lagra din solenergi

Stora omställningar väntar i vår energiförsörjning. 
I takt med att förnybara energikällor så som sol-, och vindkraft ökar så blir elproduktionen mer svårberäknad. Övergång till effekttariffer planeras där krav på en jämnare energiförbrukning kommer premieras. Energilagring ses framöver som en förutsättning för att framtidens energisystemet ska kunna fungera när kravet på effektbalansering ökar. Lokala energilager möjliggör både ekonomiska besparingear men också funkrionella fördelar.

 Vi hjälper dig gärna att beräkna hur du kan effektivisera och bli mer självständig genom din elprodukton.

Växelriktare och batteripaket från Sungrow
Växelriktare och batteripaket från Sungrow

T. 0760 - 213 313