base_logo_transparent_background


13,5 kW 125 500 kr
13,3 kW 137 800 kr        
 ( Förberedd för batterilagring samt längre garantier)

Tjäna pengar på att hyra ut ditt batteri!

Vi är samarbetspartner till Checkwatt - ett virituellt kraftverk som länkar samman lagringskapacitet från privatpersoner och företag för att hjälpa till att balancera upp kraftnätet.
Du som ägare av ett batteri hyr ut din lagringskapacitet och får ersättning oavsett om batteriet används eller inte.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att tjäna perngar på ditt batteri!

Exempel på avkastning

Batteristorlek                                                    Du tjänar *

 

9,6 kw                                                      30781:- per år*
12,8 kw                     41042:- per år*
16 kw 51302:- per år*


* Beräkningen baseras på historiska värden

 

Vi gör det enkelt att producera sin egna el!

Vi är specialiserade på objektsanpassade lösningar inom solcellsinstallationer för villa, lantbruk och industri i Skåne.
 

Energirevolution
  
"Till 2028 ska alla nya byggnader, med teknisk och ekonomisk förutsättning, vara utrustade med  solceller.
Från och med 2032 gäller detsamma för bostadshus som genomgår en större renovering. "


Så lyder det nya förslaget om revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), som nyss röstades igenom i EU-parlamentet.

Vi kallar det en 
 E N E R G I R E V O L U T I O N 

Vi hjälper till i omställningen genom att leverera en komplett lösning 
Vårt arbetsområde är södra Sverige. 

 

Villa

Lantbruk

Industri

Solceller

Laddning

Lagring

T. 0760  213 313

NÅGRA AV VÅRA LEVERANTÖRER