base_logo_transparent_background

Mikroproduktion av förnybar el – Näringsfastighet

Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el genom att till exempel installera solceller på din fastighet och leverera el till elnätet. På den här sidan kan du läsa vad som gäller för dig som installerar solceller på en näringsfastighet.

Det är olika regler beroende på om solcellerna installeras på en byggnad som ingår i en näringsverksamhet, till exempel en ekonomibyggnad eller en verkstadslokal, eller om solcellerna installeras på en privatbostad. Reglerna skiljer sig även åt om solcellerna installeras för privat förbrukning av den producerade elen eller för förbrukning i näringsverksamheten. 
 

Mer om skatteregler finner du på Skatteverkets hemsida nedan