base_logo_transparent_background

HUR FUNGERAR SKATTEREDUKTION FÖR GRÖN TEKNIK?

Skattereduktion får du för kostnaden för arbete och material.
Installationen måsta ha påbörjats, betalats och slutförts under samma år.
Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen och du behöver inte själv ansöka. Företaget begär utbetalning direkt från Skatteverket.
Det är sedan skatteverket som beslutar om skattereduktionen beviljas beroende på om du som köpare uppfyller villkoren.
Vidablick Solkraft har rätt enligt allmänna villkor att debitera för avslagen skattereduktion.

Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. .Kostnader för exempelvis utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag.

Avdraget får vara högst

20 %  för installation av solceller 
50 % för installation av system för lagring av egenproducerad el. 
50 % på installation av laddningspunkt för elfordon.

Du kan få som mest 50 000 kronor per person i skattereduktion för installation av grön teknik per år.

Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

Om du enbart köper material av ett företag kan du inte få någon skattereduktion för materialet..

Källa: Skatteverket

 

Läs mer hos Skatteverket

Höjt avdrag för
Grön Teknik
f.o.m 1 januari 2023.

Skattereduktionen för installation av solceller har höjts från 15 % till 20 % 

Vi ser positivt på omställningen som sker men är realistiska med vetskapen om att det kommer ställa ännu högre krav på efterfrågan på komponenter och montörer.  
Vi stärker därför redan nu upp med fler montörer och breddar vår leverantörsbas.

Har du redan fått en offert som redovisar det befintliga avdraget?
Ingen fara!
Priset kommer i så fall att justeras på automatik till det nya avdraget så länge betalningen sker efter den 31 December.