base_logo_transparent_background

En energirevolution!

Vi ser en energirevolution och vi välkomnar den!

Äntligen kan vi växla över till ett globalt hållbart sätt att producera energi och med det även ge människor möjlighet att vara mer oberoende och självstyrande över sin konsumtion och produktion.
Vi hjälper till i omställningen genom att leverera en komplett lösning med hjälp av de största tillverkarna, och skickliga installatörer. 

Vidablick Solkraft arbeter tillsammans med flera leverantörer vilket gör att vi har en jämn tillgång på komponenter. Det gör att vi kan bli extra kreativa när vi projekterar din anläggning, då vi inte är låsta till enbart en leverantörs utbud av komponenter. 
Vi arbetar med de ledande tillverkarna inom växelriktare, solcellspaneler, laddboxar till din elbil och lagringen av din solel. 

Vi arbetar med en ett montageteam som har specialister inom både villaanläggningar och större anläggningar för kommersiella projekt. 
Våra montörer innehar även certifieringar för "Heta arbeten", "Asbest arbeten", "Höga höjder" mfl.
Vi värderar deras och er säkerhet högt!

SOLCELLER

LADDNING

LAGRING