base_logo_transparent_background

Lantbruk

Jordbruksfastigheter förbrukar i regel en stor mängd el och dagens elpriser har blivit ytterst kännbart och påverkat lönsamheten för många lantbrukare.

Möjligheten för att installera solcellsanläggningar på dessa fastigheter är ofta mycket god då man ofta har stora outnyttjade takytor att installera på. Det blir i många fall inte bara en besparing av kostnader, utan även en källa till extra inkomster.

Möjligheten finns även att placera panelerna på markstativ där man har möjlighet att optimera placering och vinkel, vilket gör att man kan maximera solinstrålningen och därmed öka effektiviteten hos solcellsanläggningen. 

Kontakta oss så berättar vi mer