base_logo_transparent_background

Industri

Många industrier ser idag installationen av solceller som en naturlig del av möjligheten att bibehålla lönsamheten inom verksamheten.
Hög elkonsumtion i kombination med stora outnyttjade takytor gör möjligheten till direkta besparingar attraktiv och ibland nödvändig.

Industrier förbrukar ofta sin största mängd el under dagtid och det är även då solcellsanläggningen genererar sin energi. Det gör att en solcellsanläggning snabbt ger en märkbar effekt genom att byta kostnader till intäkter.

Kontakta oss så hjälper vi ert företag vidare mot grönare mål